Průmyslová vrata rychloběžná

Vhodná pro vnitřní, ale i vnější použití. Příčné hliníkové profily člení vratové křídlo do sekcí. Ty se skládají
ze zesílené polyesterové tkaniny. Křídlo lze doplnit i transparentní sekcí. Dosedací profil je opatřen Anti -
Crash - System. Prostor vrat je zabezpečen světelnou závorou.
Vrata lze ovládat zemními indukčními smyčkami, radarem, nebo tahovými spínači. Rychlost otevření vrat
dasahuje až 1,5 m/s, rychlost zavření vrat až 0,9 m/s.

 

Fotogalerie
sekční gar.vrata
Sekční garážová vrata
Počet návštěv
314202